Domů

Apply now to the first EU-OPENSCREEN small molecule screening open call to access facilities for high throughput screening at 12 sites across Europe. User access is transnational only. Users are not allowed to access facility(ies) in their home country.

For more information please visit EU-OPENSCREEN DRIVE open call.

O nás

CZ-OPENSCREEN je špičkovou výzkumnou infrastrukturou zaměřenou na výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky s možností otevřeného přístupu externím uživatelům.

Naším hlavním cílem je identifikovat nové molekulární sondy a vyvíjet nové nástroje pro výzkum sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. Našim uživatelům nabízíme spolupráci při vývoji testů, testování s vysokou propustností, analýzu dat, optimalizaci chemických sloučenin a cheminformatickou podporu.

Provozujeme Národní sbírku chemických sloučenin.

Aktuality

V rámci projektu EU-OPENSCREEN DRIVE byla otevřena výzva k podávání projektů na testování malých molekul na 12 EU-OPENSCREEN DRIVE partnerských institucích napříč Evropou. ÚMG (CZ-OPENSCREEN) nabízí Screening for enzyme inhibition and protein binding.

Upozornění pro potenciální žadatele. Jedná se o „transnational access“ projekty. Žadatelé nemohou žádat o projekt u instituce v domovské zemi.

EU-OPENSCREEN DRIVE

ÚMG (CZ-OPENSCREEN) je jedním z partnerů konsorcia H2020 projektu EU-OPENSCREEN DRIVE. Projekt byl udělen v roce 2018 rámci výzvy H2020-INFRADEV-2018-2020, se začátkem řešení v únoru 2019.

Bližší informace k projektu naleznete na EU-OPENSCREEN DRIVE

Kontakt

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie

Vídeňská 1083

142 20 Praha