Výzkumná infrastruktura

Hlavním orgánem infrastruktury CZ-OPENSCREEN je Řídící rada (Management board) pod vedením Dr. Petra Bartůňka, dále zde působí několik dalších poradních komisí a Mezinárodní vědecká rada

Řídící rada (Management board)

Petr Bartůněk, Ph.D., ředitel CZ-OPENSCREEN

Mgr. David Sedlák, Ph.D., zástupce ředitele CZ-OPENSCREEN

Dozorčí rada

RNDr. Petr Bartůněk, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha)

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (Ústav molekulární a translační medicíny, Univerzita Palackého, Olomouc)

doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha)

Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. (Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno)

Komise pro otevřený přístup

RNDr. Petr Bartůněk, CSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha)

RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. (Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

RNDr. Jiří Jiráček, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha)

RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. (Karlova Univerzita, Praha)

Prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice)

Mezinárodní vědecká rada

Dr. Phil Gribbon (Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie, Berlin, Germany), předseda

Prof. Kjetil Tasken (Biotechnology Centre of Oslo, Oslo, Norsko)

Prof. Mikael Elofsson (Umeå University, Umeå, Švédsko)

Dr. John Overington (Stratified Medical, Londýn, Velká Británie)

Dr. Jordi Quintana (Barcelona Science Park, Barcelona, Španělsko)

Výbor pro VI

doc. RNDr. Radislav Sedláček, CSc. (České centrum pro fenogenomiku)

Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. (Czech-BioImaging)

RNDr. Petr Bartůněk, CSc. (CZ-OPENSCREEN)

MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (EATRIS-CZ)