Služby

Potenciálním zájemcům nabízíme v oblasti testování s vysokou propustností (HTS) od komplexních služeb až po jednotlivé dílčí služby.

Naše služby zahrnují:

  • konzultace a vývoj biologických a biochemických testů,
  • testování s vysokou propustností (HTS) a high-content testování (HCS) - konzultace při výběru vhodné experimentální strategie, přenos testů, miniaturizace, validace experimentů (možnost provedení v koncentrační řadě), provedení celkové HTS nebo HCS kampaně,
  • vývoj/optimalizace chemických sloučenin s potenciálním biologickým účinkem (modulátory enzymové aktivity, interakce s buněčnými komponentami, interakce protein-protein, fluorescenční sondy atd.),
  • přístup k unikátním sbírkám chemických sloučenin - profilování chemických sloučenin, identifikace signálních drah atd.,
  • reformátování destiček od 96, 384, až po 1536 formát a příprava koncentračních řad,
  • cheminformatická podpora - vytěžování dat, pokročilé zobrazovací analýzy, virtuální screening, vývoj pokročilých nástrojů, správa databází atd.

 

Služby infrastruktury CZ-OPENSCREEN probíhají v rámci otevřeného přístupu (open access) k našim technologiím a externím uživatelům jsou nabízeny různé možnosti spolupráce, např. forma sdílených nákladů, plného zpoplatnění služeb.

 

V případě zájmu o naše služby je nutno podat projektový návrh v anglickém jazyce, který bude vyhodnocen z hlediska proveditelnosti a vědecké úrovně.

 

Návrh projektu můžete podat zde.

 

Případně nás, prosím, kontaktujte.

 

V rámci spolupráce formou open access bude mezi CZ-OPENSCREEN a nositelem projektu uzavřena smlouva o spolupráci.

Realizace úspěšných projektů je financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu "Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI" v rámci projektu  "CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie".

Politika a strategie otevřeného přístupu je v souladu s doporučením Evropské komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání (2012/417/EU).