Sbírka sloučenin

Pro obory, jako jsou chemická biologie či medicinální chemie, je jedním z klíčových prvků využití chemických knihoven (neboli sbírek sloučenin). Chemické knihovny jsou databáze nízkomolekulárních organických sloučenin použitelných při vývoji léčiv či v dalších průmyslových procesech. Při výběru nových sloučenin využíváme pokročilých cheminformatických nástrojů. Jeden ze základních požadavků na chemickou knihovnu pro testování na biologickou aktivitu s vysokou propustností (HTS) je chemická diverzita. Na druhou stranu provádíme třídění a organizaci sloučenin s podobnými vlastnostmi (strukturními, fyzikálně-chemickými, farmakologickými, atd.) do menších, úzce zaměřených podknihoven (tzv. “subsetů”). Využitím těchto specializovaných podmnožin látek lze výrazně zefektivnit testování po ekonomické i časové stránce.

 

Největší zastoupení z celkového počtu vzorků mají v současnosti na zakázku sestavené chemické knihovny různorodých látek jako:

ChemBridge Diverse set (10 000)

Enamine Diverse set (45 000)

 

Další podstatnou částí celkové knihovny jsou komerčně dostupné sety bioaktivních substancí a léků jako:

Sigma Lopac (1284)

Prestwick Chemical Library (1120)

NIH Clinical Trials (446)

Nuclear Receptor Signaling Ligand set (558)

GSK Published Kinase Inhibitors set (360)

Diverse Natural Products (1080)

Cayman Prostaglandins and Fatty acids (321)

 

Ve velké míře dále využíváme soukromých sbírek vzorků chemických sloučenin v podobě menších knihoven, nebo jednotlivých vzorků získaných většinou formou spolupráce s řadou chemických laboratoří a institucí, které se zabývají syntézou malých molekul.

Proprietary set Academic/Industrial (24 000)

 

Velikost naší sbírky sloučenin se každým dnem dynamicky rozvíjí a narůstá na objemu.

Důležitým parametrem pro poskytování spolehlivých výsledků testování na biologickou aktivitu je vysoká kvalita jednotlivých chemických sloučenin. Integrita látek v čase je zaručena ideálními skladovacími podmínkami (-20 °C, inertní atmosféra) a šetrným způsobem manipulace (omezení počtu cyklů zamrazení a rozmrazení, limitované vystavení vzorků atmosférickému prostředí, zamezení přístupu světla k fotocitlivým vzorkům, atd.). Identita látek je pak zajištěna dodržením pravidel při registraci a nakládáním se vzorky, obsahující sérii kontrolních bodů, které zamezují možnost záměny vzorku.