ChemGenDB

ChemGenDB je webová aplikace pro zpracování chemicko-biologických dat. ChemGenDB umožňuje uchovávat informace o chemických vzorcích, jejich vlastnostech a strukturách, provádět substrukturní a podobnostní vyhledávání, organizovat vzorky do chemických destiček, pracovat s 1D a 2D čárovými kódy vzorků a destiček, reformátovat chemické destičky (klonování, sériové ředění, Z-reformátování), vytvářet destičky pro biologický screening, automatický import dat z experimentů, jejich vizualizaci a analýzu (výpočet koncentračně závislých křivek, fragmentální analýza, shluková analýza, atd.).