CZ-OPENSCREEN

 Ústav Molekulární a Translační Medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 Ústav Chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 Laboratoř informatiky a chemie, Fakulta chemické technologie, VŠCHT, Praha