RackScanner

RackScanner dokáže číst obrázky z nakonfigurovaného adresáře či přímo ovládat scanner. RackScanner nejprve lokalizuje jamku ve stojanu podle vzoru a rozpozná typ stojanu. Poté určí, které jamky jsou prázdné a které obsahují čárovým kódem označené zkumavky. Lokalizace a digitalizace čárových kódů je pak provedena třemi různými algoritmy pomocí rychlé knihovny http://opencv.org. Dekódování je pak provedeno pomocí nástroje http://libdmtx.sourceforge.net, který slouží zároveň jako záloha v případě selhání předchozích pokusů o nalezení kódu. RackScanner si můžete stáhnout na GitHub.

RackScanner je vydán v licenci MIT.