Náš tým

RNDr. Petr Bartůněk, CSc.

Ředitel CZ-OPENSCREEN

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

tel: +420 241 063 117

e-mail: bartunek@img.cas.cz

web: http://www.img.cas.cz/

Mgr. David Sedlák, Ph.D.

Koordinátor pro biologii

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

tel: +420 296 443 257

e-mail: sedlak@img.cas.cz

web: http://www.img.cas.cz/

Mgr. Šárka Šímová, Ph.D.

Vědecký manažer

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

tel: +420 241 063 391

e-mail: simova@img.cas.cz

web: http://www.img.cas.cz/

doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.

Koordinátor pro databáze a standardy

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

tel: +420 241 063 258

e-mail: jindrich@img.cas.cz

web: http://www.img.cas.cz/

Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.

Koordinátor pro medicinální chemii

Ústav chemie Masarykovy univerzity

tel: +420 549 495 477

e-mail: paruch@chemi.muni.cz

web: http://orgsyn.sci.muni.cz/

doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.

Koordinátor pro cheminformatiku

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Phone: +420 220 444 391

e-mail: svozild@vscht.cz

web: http://ich.vscht.cz/