Knime4HTS

Knime4HTS je kombinace nových uzlů (nodes) a připravených postupů (workflows), která je vytvořena za účelem zpracování HTS dat prostřednictvím analytické platformy Knime. S použitím těchto nástrojů je možné zpracovávat surová data ve sloupcové i maticové formě. KNIME4HTS poskytuje funkcionalitu pro normalizaci dat, selekci hitů, zobrazení teplotních map HTS destiček a vytváření reportů. Připravené postupy jsou také schopny vizualizace rozsáhlé chemické knihovny ve formě 2D chemického prostoru na základě fyzikálně-chemických nebo strukturních vlastností látek.