MolSetInspector

MolSetInspector (Molecular Sets Inspector) je Python knihovna umožňující zpracování jedné či více množin chemických látek. Na vstupu přijímá adresář obsahující jeden či více souborů (sdf, csv, smi nebo txt), které mohou obsahovat molekuly v různých chemických formátech (smiles, inchi nebo molfile). MolSetInspector automaticky zjistí konkrétní formát, načte všechny molekuly a zpracuje. Během zpracování je možné používat základní možnosti standardizace molekul či odstranění stereochemie. Jako výstup knihovna umožňuje výpis množiny unikátních molekul ze všech načtených společně s informací o jejich přítomnosti v dané množině. Dále je možné vypsat tabulku s průniky jednotlivých množin, duplicitní molekuly, molekuly, které se nepovedlo načíst, nebo použít jednu ze dvou možností selekce diverzní množiny molekul (na základě maximální podobnosti nebo maximálního počtu molekul).