Vybavení

Zázemí infrastruktury bylo vytvořeno v rámci Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) v prvním podlaží pavilonu “V”. Tímto byla vytvořena samostatná a špičkově vybavená jednotka pro plný provoz infrastruktury. Pracoviště zaujímá pět laboratoří a tři biologické laboratoře pro práci s tkáňovými kulturami. Další součást infrastruktury je situována v hlavní budově ÚMG (pavilon “F”), kde se mimo jiné nacházejí ostatní výzkumná a servisní pracoviště ÚMG. Navíc nabízíme možnost spoluúčasti na projektech využívající naše zázemí špičkově vybavených zvěřinců (myši, kuřata a Dánia pruhovaná) k testování biologické aktivity a toxicity sloučenin.

Na území České republiky představuje CZ-OPENSCREEN unikátní infrastrukturu provozující a využívající špičkové vybavení, technologie a odborné znalosti. Provozováním multifunkčních modulárních čtecích zařízení, integrovaných robotických HTS stanic, robotických sestav pro automatizovanou mikroskopickou analýzu a label-free a integrovaného zařízení pro skladování a přípravu chemických sloučenin v rámci infrastruktury je nabízena jak českým, tak i zahraničním uživatelům možnost provádět vysoce kvalitní výzkum světové úrovně.

Včetně základních čtecích a vyhodnocovacích zařízení založených na měření absorbance, fluorescence, luminescence, radioaktivity, impedance a analýzy obrazu s vysokou propustností (mikrodestičky formátu 96/384/1536) nabízíme využití další unikátních technologií. Těmi jsou měření mobilizace Ca2+ a cAMP v buňkách (FLIPR a aequorin assays), AlphaScreen, časově rozlišená fluorescenční spektroskopie (TRF), fluorescenční polarizace a label-free technologie (impedance - xCELLigence, dynamic mass redistrubution - EPIC).

Uživatelé z ČR a ze zahraničí mají tedy možnost využít široké spektrum zařízení pro HTS testování, sofistikované způsoby dávkování kapalin (zahrnující akustický transfer) a správu sloučenin (přístup ke knihovně sloučenin, „cherry-picking“ biologicky aktivních sloučenin). Více informací najdete v jednotlivých sekcích.