InCHlib

InCHlib (Interactive Cluster Heatmap library) je interaktivní open source knihovna napsaná v Javascriptu, která jednoduchým způsobem umožňuje zobrazení a analýzu hierarchicky shlukovaných dat a shlukovaných heatmap (cluster heatmaps). Pro vizualizaci využívá rastrovou technologii HTML5 canvas společně s open source javascriptovým frameworkem KineticJS. InCHlib je multiplatformní a funguje v nejpoužívanějších internetových prohlížečích (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). Jeho rychlost je určena výkonem počítače a internetového prohlížeče. Pro co nejplynulejší chod doporučujeme používat Google Chrome.