Molpher

Molpher - námi vyvinutá metoda Molpher pro systematické procházení chemického prostoru, jeho vlastností a jeho zajímavých částí - je založena na konceptu molekulárního morfingu. Pro dvě dané struktury – počáteční a cílovou – Molpher navrhne cestu v chemickém prostoru jako sekvenci příbuzných struktur. Cesta je generována iterativním aplikováním tzv. morfovacích operátorů odpovídajících jednoduchým chemickým změnám, jako jsou např. přidání či odstranění atomu nebo vazby. Molekuly nacházející se na cestě tvoří knihovnu, kterou je možno následně použít jako výchozí bod pro další počítačové či laboratorní experimenty.