Správa knihovny sloučenin

Integrované zařízení pro skladování a přípravu chemických sloučenin skládající se z několika propojených modulů: dvou automatických integrovaných mrazáků ASM store (Hamilton) (-20 °C) s inertní atmosférou pro dlouhodobé skladování chemických sloučenin, dále logistického modulu ASM server (Hamilton). Tyto 3 moduly jsou propojeny s robotickým pipetovacím zařízením Vantage (Hamilton), které se používá pro rozplňování, kopírování a reformátování mikrodestiček ve formátech 96/384/1536. Součástí zařízení je i systém pro potisk mikrodestiček čárovými kódy (Agilent), centrifuga HiG (Bionex) a zatavovačka mikrodestiček Kube sealer (KBioscience) a XPeel (Brooks). Kapacita celého systému je 2 200 mikrotitračních destiček a 207 000 zkumavek (0,5 ml) ve formátu 96, tzn. maximálně 970 000 vzorků v případě skladování destiček ve formátu 384.