Medicinální chemie

Pro nově identifikované sloučeniny s cílenou biologickou aktivitou nabízíme medicinálně-chemickou optimalizaci. Na cestě k tomu, aby mohly být získány farmakologicky akceptovatelné sloučeniny, budou používány moderní metody organické syntézy (např. kombinatoriální Pd katalyzované reakce, syntéza na pevné fázi atd.). Cílem tohoto optimalizačního procesu bude identifikace pokročilých preklinických substancí, které budou vykazovat optimalizovaný profil aktivita/selektivita. Zvláštní důraz bude kladen na novost těchto sloučenin tak, aby související duševní vlastnictví mohlo být zahrnuto pod patentovou ochranu. Výše zmíněné aktivity budou prováděny kvalifikovanými organickými chemiky s vysokoškolským vzděláním (na úrovni Mgr. a výše) a budou koordinovány experty, kteří absolvovali studium na špičkových zahraničních univerzitách a pracovali v Big Pharma sektoru.

 

Pro další informace nás, prosím, kontaktujte.

 

Nebo se můžete se obrátit přímo na našeho partnera "Ústav chemie v Brně".