EU-OPENSCREEN

CZ-OPENSCREEN je národním uzlem pan-evropské infrastruktury EU-OPENSCREEN.

 

EU-OPENSCREEN je pan-evropská infrastruktura platforem pro otevřené testování v chemické biologii a jejím cílem je vývoj nových malých chemických sloučenin s potenciálním účinkem na organismy, buňky či buněčné součásti. EU-OPENSCREEN umožňuje přístup k testování chemických sloučenin a ověření jejich potenciálních terapeutických účinků a pomocí metod chemické biologie se snaží odpovědět na základní otázky buněčné fyziologie.

EU-OPENSCREEN propojuje testovací platformy po celé Evropě, které využívají společné sbírky chemických sloučenin obsahující až 200 000 látek ať již získaných komerčně či syntetizovaných přímo v chemických laboratořích. EU-OPENSCREEN podporuje a provozuje všechny stupně testování od vývoje biologických testů, přes vysokokapacitní testování až po optimalizaci nově identifikovaných biologicky aktivních látek. Získaná data jsou následně přístupná v Evropské databázi chemické biologie (ECBD), kterou EU-OPENSCREEN spravuje.

Interaktivní mapa EU-OPENSCREEN

Prostřednictvím Interaktivní mapy partnerů EU-OPENSCREEN mohou uživatelé snadno vyhledat pracoviště, které bude vyhovovat jejich požadavkům na spolupráci.

 

 

Evropská chemicko-biologická databáze

EU-OPENSCREEN ve spolupráci se svým partnerem EMBL-EBI provozuje veřejně přístupnou Evropskou chemicko-biologickou databázi (ECBD) - efektivní nástroj obsahující výsledky testů, protokoly a další chemické informace.