Kontakt

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie

Vídeňská 1083

142 20 Praha

 

RNDr. Petr Bartůněk, CSc.

Ředitel výzkumné infrastruktury a vedoucí vědecký pracovník

tel: +420 241 063 117

fax: +420 241 063 586, +420 224 310 955

e-mail: petr.bartunek@img.cas.cz

 

Mgr. David Sedlák, Ph.D.

Zástupce ředitele výzkumné infrastruktury a vedoucí vědecký pracovník

tel: +420 296 443 257

e-mail: david.sedlak@img.cas.cz