Externí databáze

ChEMBL - volně přístupná databáze biologicky aktivních malých molekul

ChemSpider - online databáze zpřístupňující miliony chemických struktur z různých zdrojů dat

DACS - databáze dostupných chemických sloučenin

PubChem - databáze poskytující informace o biologické aktivitě malých molekul

ZINC - volně přístupná databáze komerčně dostupných sloučenin pro virtuální screening