Představení

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie je špičková infrastruktura s technologickým zázemím pro základní výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky, která poskytuje otevřený přístup (tzv. open access) svým uživatelům. V infrastruktuře CZ-OPENSCREEN se snažíme identifikovat molekuly, které mohou být následně použity jako nástroje pro další výzkum v oblasti biomedicíny či jako základ pro vývoj nových léčiv.  Infrastruktura CZ-OPENSCREEN je zároveň i národním uzlem panevropské ESFRI infrastruktury EU-OPENSCREEN, která propojuje podobné testovací platformy napříč Evropou a umožňuje přístup do Evropské chemicko-biologické databáze (ECBD). Infrastruktura CZ-OPENSCREEN tak poskytuje služby jak českým tak mezinárodním uživatelům.

V našich laboratořích provádíme standardní biologické a biochemické, ve spolupráci s uživateli vyvíjíme testy nové (od testů na buněčných kulturách až po testy, které využívají celé modelové organismy), provádíme testování s vysokou propustností (High-Throughput Screening, HTS) a High-Content Screening (HCS) a hledáme tak chemické sloučeniny s biologickou aktivitou. Poskytujeme přípravu sloučenin (automatizované systémy pro skladování a formátování sloučenin) a optimalizaci nově identifikovaných biologicky aktivních látek (organická a medicinální chemie). Následně pak nabízíme analýzu dat, jejich uchovávání a případně jejich zprostředkování široké vědecké komunitě (cheminformatika, bioinformatika, komplexní zisk dat).